Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

's-Gravenhage
Haagse diender ca 1920