Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Dezelfde Haagse agent na de oorlog