Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

De Amsterdamse brigadier van politie 1e klas Klaas van Stralen, met de onderscheidingstekenen die horen bij de hem toegekende tevredenheidsbetuiging van de burgemeester van Amsterdam, naar aanleiding van zijn moedig optreden bij de aanhouding van een gevaarlijk inbreker die hem met een kogel in het aangezicht verwondde. Ca 1890 - 1905