Collectie Nederlandse Politie Toen & Nu

Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Veldmuts / pet mogelijk Rijksveldwacht ca 1900