Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Helm Gemeentepolitie Delft ca 1890