Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Bobbyhelm gemeentepolitie de Bilt ca 1930