Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Helm manschappen Politie 's-Gravenhage ca 1880