Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Helm cermonieel / beredenen / officier Delft ca 1900 - 1920