Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Helm Gemeentepolitie Alkmaar ca 1904