Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Helm Gemeentepolitie Rotterdam