Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Helm manschappen Politie Groningen ca 1880