Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Helm Gemeentepolitie Almelo ca 1910