Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Pet Kepie Gemeentepolitie Amsterdam ca 1917-1942