Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

pet gemeentepolitie 1942-1945