Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Zomerhelm Gemeentepolitie 's-Gravenhage gedragen in de periode tot 1927 - 1928 is daarna uit dienst genomen.