Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

onbekend mogelijk van Belgie