Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Helm Brigadier Gemeentepolitie 's-Gravenhage 1916 - 1942