Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Gemeentepolitie 's-Gravenhage 1916 - 1942 2e model