Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Helm manschappen Groningen ca 1900