Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Veldwachter ca 1910 - 1925