Collectie Nederlandse Politie Toen & Nu

Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Pet Gevangeniswezen Officier ca 1910