Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Pet Manschappen Gemeentepolitie ca 1946