Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Kepi Staatspolitie 1942