Collectie Nederlandse Politie Toen & Nu

Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Pet Manschappen Gemeentepolitie ca 1954