Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Bobbyhelm Gemeentepolitie Delft ca 1920