Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Collectie Rijkspolitie

Recentelijk mogen ontvangen, een mooi stukje geschiedenis van een voormalig Rijkspolitieman, die zijn gehele carriere binnen de Nederlandse politie heeft volbracht.

Ik zal de komende periode enkele stukken gaan fotograveren en bijplaatsen.

Nogmaals dank aan Kees, het is een schitterend stukje geschiedenis.

 

 

Politieman Groningen circa 1930 met detail op de helminsigne en het koppelslot


Items met een bijzonder verhaal

Soms krijg je een tip, of geeft iemand een berichtje dat men ergens op zolder nog het e.e.a. van opa of overgrootvader heeft gevonden.

 

Veelal zijn dit zeer bijzondere stukjes geschiedschrijving, van politiemannen die in ver vervlogen tijden hun diensten deden. Onder de toen gelden regelgeving en omstandigheden, vaak alleen, te voet, tegen een laag salaris en in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag.

 

Mannen met barse stemmen, grote handen en gewapend met sabel en houten wapenstok, en een alarmfluitje hielden zij bij weer en wind, zomer of winter onze straten veilig.

De Amsterdamse Politie

Een boekje gemaakt in de jaren '30 door de Amsterdamse politie, waarin een opsomming van afdelingen, uniformering en organisatie, wat een goed inzicht geeft in een stukje politie verleden.

Door de tand des tijds heeft het boekje schade opgelopen en zijn de bladen los geraakt, dit heeft wel de mogelijkheid gegeven om het goed te kunnen fotograferen.

 

 

Boekje van het Amsterdamse politie-korps en over het korps uit de jaren '30


Hier nu een stukje Rotterdamse geschiedenis Gerrit van de Bos, geboren op 27 januari 1883 te Vlaardingen, van militair tot agent en rechercheur van het voor-oorlogse Rotterdamse Politiekorps

 

sollicitatiebrief naar betrekking als Agent van politie

G. van den Bos Agent 2e klasse Rechercheur zittend in het midden

politie legitimatie bewijs