Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Oost Duitsland DDR voormalige Politie Officiers pet Volkspolizei ( VOPO )