Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Lange mantel Rijkspolitie eind jaren 40