Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Gemeentepolitie Hoofdcommissaris ca 1963 - 1983