Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Gemeentepolitie Commissaris Hoofd-ambtenaar 2e kl
ca 1963 - 1983