Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Gemeentepolitie Tuniek Commissaris Hoofd-ambtenaar 3e kl
1963 - 1983