Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Motorjas Regio-politie ca '96