Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Gemeentepolitie verkeersjas
ca 1963 - 1983