Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Ceremoniele leren handschoenen beredenen