Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Rijkspolitie algemeen tuniek Adjudant