Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Lang tuniek veldwachters gemeentepolitie ca 1900