Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Rijkspolitie verkeers-veiligheidsvest jaren ´70 - ´80