Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Tuniek Rijkspolitie
begin jaren 50
met geborduurde kraagspiegels