Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Tuniek officier
Koninklijke Marechaussee

In de rang van Kapitein

Ca 2010