Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Uniform
van de Korpschef van
Gemeentepolitie Bussum
in de overgangsperiode naar regiopolitie Gooi en Vechtstreek. ca 1994

tuniek draagt de nieuwe knopen en het nieuwe brevet en de oude gemeentelijke rangonderscheidingstekens