Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Rijkspolitie jaren ´50
surveillance voertuigen op de boulevard van Scheveningen