Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Rijkspolitie
jaren 60 voor de woning annex bureau