Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Gemeentepolitie jaren ´80