Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Rijkspolitie jaren ´80 Arrestantenbewaking mouw-embleem