Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Borst-embleem Rijkspolitie beredenen jaren ´70