Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Rijkspolitie beredenen jaren ´70