Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Borst-embleem Mobiele Eenheid Korps Rijkspolitie