Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Gemeentepolitie jaren ´80 Arrestantenbewaking mouw-embleem