Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Rijkspolitie Jacht-opzichter mouw-embleem