Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Rijkspolitie pet logo stof jaren ´70