Nederlandse Politie Geschiedenis in beeld

Borst-embleem Hondengeleider Rijkspolitie